Teeni koos HXHga

Kuidas meiega koos teenida?

 • Tootel peab kindlasti olema vastutustundlikud ja tootest teadlikud müüjad.
 • Soovite proovida end müügiturul?
 • Soovite teenida HXH -ga põhitööst vabal ajal?
 • Soovite tegeleda müügitööga ja teenida sellest protsenti?
 • Soovite olla täielikult teadlik toote olemusest ja kõikidest erisustest?
 • Soovite olla erilise mainega müügi nägu?
 • Müük toimub lepingu alusel
 • Kursus nr 1: Tootest
  Meie toode on betoonelementidest minimja, mille kasutuspõld on väga laialdane. Kasutada saab seda väga erinevatel eesmärkidel:
  • Pool või täisautonoomseks elamiseks mittekortermajas
  • Võimalik paigaldada metsa, mägedesse, veekogude lähedusse, saartele ja aladele, olenemata nende sihtotstarbest, adekvaatsete tööjõukuludega.
  • On kauakestev
  • On justkui liikuv kinnisvara, mida võib isegi pärandada
  • Tagab ilmselgelt kivimaja turvalisuse taseme, kuna tegemist on siiski armeeritud betooniga
  • On olemas erinevad transpordi võimalused. Isegi elementide käsitsi kohaletoimetamise võimalus, eriti raskesti ligipääsetavasse kohtadesse
  • Ei pea soetama võtmed kätte lahendust, kui ei soovi meie lõpplahendust. Võimalik soetada nö maja toorik ja teha ise lõpuni oma äranägemise järgi
  • Traditsioonilises mõistes vundament vaja ei ole
  • Igal hetkel võimalik laiendada
  • Hetkel monteeritakse ka tasuta videokursust maja müügi detailide kohta, mille vaatamine annab parema ülevaate, kuidas saate meiega koos teenida raha
  Väikeettevõtlusega tegelemiseks:
  • Majutusteenuse pakkumine
  • Kohviku, väiketöökoja - juuksur, kingsepp ...
 • Kursus nr 2: Koostöö võimalused:
  Koostöö variandid:
  • Kogu müügitöö tegevus toimub lepingu alusel
  • Müügitööga tegelemise viimistlemiseks viime läbi personaalseid kohtumisi
 • Kursus nr 3: Kes on potensiaalne klient:

  Potensiaalsed betoonelement minimajade kasutajateks on inimesed, kes soovivad korraldada eraelu privaatseks

  3.1 Ost või rent
  • Sageli ei ole kasulik maksta üüri aastaid, teades, et kulutatud raha on läinud raha.Tundub, et maksite justkui asja eest, kuid see jäi kujuteldavaks, see 'asi' ei muutunud teie omaks ega muutugi. Lisaks sõltute üürileandja tingimustest (koduloomade lubamatus, külaliste kutsumine ja muud ebamugavused). Ja üürileandja tingimused sõltuvad suuresti mitte tema soovidest, vaid muudest välistest teguritest.
  • Ostes betoonelement minimaja reaalselt talutava hinnaga kas liisingusse või muul viisil, siis olete veendunud, et see toode jääb igal juhul kliendi omandisse.
  • Elades sellises minimajas on klinedil rohkem privaatsust, vabadust ja mugavusi
  • Betoonelement minimaja on toode, mida klient saab vajadusel edasi müüa, amortiseerub äärmiselt aeglaselt ja väga pikka aega säilitab oma praktilisi omadusi. kui tekib vajadus, siis minimaja on kergesti transporditav uue ostja soovitud kohta
  • Soovi korral on võimalik minimaja kasutusviisi muuta. kujutame ette, et eluolukord muutus ja omanik ise liigub edasi suuremasse elupaika, siis saab seda minimaja kergusega rentida eraviisiliselt kas turistidele, üliõpilastele jmt
  3.2 Väikeettevõtluse eesmärgil
  • Tihtipeale kui keegi ettevõtlik inimene soovib alustada väikeettevõtlusega ja kasutada oma rahalisi ressursse maksimaalselt efektiivselt, siis tavaliselt kulud rendile on need kulud, mida ei saa tagastada mitte mingil juhul,kuid on märkimisväärne kuluallikas
  • Äri on alati risk. juhul kui äri ei läinud käima siis rahad, mis kulusid rendile, ei ole enam võimalik tagastada
  • Soetades endale betoonelement minimaja, on omanikul seda vajadusel võimalik edasi müüa, saades sellega raha tagasi või kergusega ümber modifitseerida.
  • Väikeettevõtlusega tegelemisel võib varustus olla väga hinnaline, kuid kasutades meie betoonelement minimaja, saab omanik rohkem turvatunnet oma vara üle.
  • Keskmise tasemega ettevõtlusega tegelemisel, püstitades need minimajad kuurort regioonides. Minimajad ei vaja erilist hoolt, kui neid ei kasutata, kestavad väga pikka aega sõltumata aastaaegadest ja ilmastuku tingimustest. Püstitamise periood on väga lühike.
 • Kursus nr 4: Kui palju ma teenin?

  Selleks, et aru saada, kui palju on võimalik teenida meiega koostööst, peab aru saama, kuidas kujuneb hind. Iga minimaja element, milliseid omakorda ei ole palju erinevaid, omab konkreetset hinda. Seega neid elemente saab müüa mite ainiult minimaja püstitamise eesmärgil.

  Kõik kasutatavad elemendid on loodud sellise praktilisusega, mis annab võimaluse mitte piirduda minimaja püstitamisega, vaid saab ka kasutada teistes suundades nagu näiteks:
  • Ülikiiresti ülesseatavad müürid, tarad, aiad, takistused jne
  • Treeningplatsid, laburündid, jne
  • Olemasolevatele majadele juurdeehitused
  • Garaažid
  • Laoruumid
  • Haua piirded

  Arvestades, et meiega on võimalik teha koostööd kahe erineva koostöölepingu alusel siis tehingust tulenev protsent varieerub 5-8%.
  • Esimene variant koostöö lepingus: teie viite meid kliendiga kokku ja meie teostame kogu teavitustööd ja viime tehinguni
  • Teine variant koostöö lepingus: Teie teostate kogu eeltöö ja meie realiseerime tehingu
 • Kursus nr 5: Kliendid teistest riikidest

  Vallates võõrkeeli ja tundes teise riigi elukorralduse nüansse saab vabalt oma oskusi ära kasutada müügitöö eesmärkidel. Meie ettevõttel on kõik transport teenuste pakkumise võimalused.

 • Kursus nr 6: Pikaajalised väljavaated

  Heade müügitulemuste puhulon alati võimalus minna koostöös üle veel kasulikemale koostöö tingimustele.

  Koostöölepinguid koostatakse ja on õige pea kodulehel kättesaadav. Sellest olenemata, olema valmis koostööks viivitamatult