Investoritele

Investorite informeerimine

Huvide realiseerimine

Meisse panustamine on kindlasti vastastikku kasulik. Meie sihtturg ei piirdu ainult Eestiga. Teame, et nõudlus betoonelement minimajade osas ulatub kaugemale, kui Eu piirid.

 • Autonoomsus

  Teame, et kõik inimesed on väga erinevad ja igaühel on oma tegutsemise kogemus. Märgime kohe, et investor, kes on huvitatud meie tegevusest, ei tohiks sekkuda ega mõjutada meie aktiivse koosseisu tegevust, välja arvatud juhul, kui seda on küsitud. Meie eesmärk ei ole investori raha 'laiaks lüüa', vaid kasvada suurettevõtteks.Aeg on see, mis kinnitab, et oleme pühendunud oma tegemistesse.Suudaksime igat juba panustatud senti argumenteerida. Seega teame mida teeme ja kui ei tea, siis küsime. Meie puhul on investeeringud vajalikud toote turule toomiseks, seda enam, et olemas on ka käegakatsutav toode. Kui meil oleks näidata müügitulemusi, otsiksime investeeringuid maštabeerimiseks, mitte realiseerimiseks. Oma autonoomses tegevuses oleme eelkõige endale tõestanud organiseerimisoskust, tugevat distsiplineeritust, sidemete loomise oskust, raha kasutuse oskusi. On olemas reaalselt käegakatsutavad tooted, milliste loomisesse oleme peamiselt paigutanud oma raha. Peamiselt on ettevõttesse toote realiseerimisesse ja turule toomisesse raha paigutamine investorile suur riski küsimus, siis peamiselt on selles staadiumis investeerimine mitte ideesse endasse vaid inimestesse, kes seda ideed realiseerivad.

 • Osakud

  Kindlasti ei hakka me tegemist tegema investoriga, kes tuleb meie juurde kui 'röövretkega', soovides krokodilli osa. Meil on omad väga suured huvid mängus. Pole mõtet pakkuda investeeringuid, kujutades endale ette suure osa saamist, sest mõistame millised on nii meie endi kui ka tõeliste investorite huvid. Vastasel juhul tekitatakse olukord, kus projekt viiakse lõpuni, võetakse kokku kõik teadmised, aetakse ettevõte pankrotti ja minnakse edasi uue ettevõttega ilma krokodill investorita. Kui investor pakub 100 000 eurot ja ootab vastu 50% on see arulagedus. investor peab aru saama, et meie eesmärk on õigustada investorite ootusi. parim lahendus on panustada piisavalt vahendeid realiseerimaks punktis 'Äriplaan lühidalt' toodut.

 • Patendid

  Ettevõttel on patendiametisse sisse antud leiutise patendi avaldus.

 • Turul toimuva mõistmine

  Tihtipeale on nii, et inimesed ei tea mida nad tegelikult vajavad, enne kui nad seda pole saanud või realistlikus kasutamises näinud. Seega jääb arendajale, innovaatorile üle näha turul toimuvat ette erinevate spekrite läbi, võtta riske ja värskendada olukorda. Jah, tõepoolest pakuvad päris paljud ettevõtted, Eesti väikese territooriumi kohta, juba valmis element minimajade püstitamise lahendust. Eelkõige on meie suur erinevus selles, et meie toodame neid betoonist, nad on mitte eriti suure vaevaga kokku pandavad, multifunktsionaalsed ja teatud suuruseni kergesti suurendatavad ja siis vajadusel ka vähendatavad; miis kõige tähtsam, on hind. Meie toote hind on kättesaadav kõigile

 • Näitame eeskuju

  Ei ole võimalik päris hetkega tulevastele klientidele argumenteerida kui hea ja kasulik miski toode on, enne kui ette ei näita. Kuna toode ei ole leiva hinnaga siis klient peab kõigepealt nägema ja siis tunnetama, kuidas nimetatud toode temale kasulik saab olla. Arvestades multifunktsionaalsust, on see esialgu paljudele arusaamatu, kuidas on võimalik, et minimaja on võimalik kiiresti ümber modifitseerida vastavalt soovitud eesmärgile. Samuti jääb esialgu kliendile arusaamatuks, kuidas on võimalik minimajale teostada kiiret juurdeehitamist; kuidas on realiseerub piisavalt odav ja kiire transportimine, kuidas seda minimaja on võimalik kasutada väikeettevõtluses, peamiselt majutusteenuse pakkumine. Kogu selle uuenduse juures on vaja näidata eeskuju.


 • Äriplaan lühidalt

  Muidugi on ka olemas põhjalikum äriplaan, kus on toodud kahjumiga tegevuse aeg ja prognoositav aeg kasumisse üleminekuks. Peamine eesmärk - müüa betoonelement minimaju kui konveierilt. Soovitame vaadata ka menüüd Punker

   1. Plaan 2 aastaks

   1.1 Esimene aasta:
  • 1.1.1 Toodame mõned minimajad eesmärgiga näidata tulevastele klientidele nende kasutusvõimalusi.
  • 1.1.2 Paigutame betoonelement minimajad rendi eesmärgil erinevates kohtades (RMK territooriumil, teised turismi kohad (mägedes või saartel), ühe anname alaliseks elukohaks ning ka valitud teise väikeettevõtlusega tegelemiseks.
  • 1.1.3 Loome tellingud spetsiaalselt minimaja kokkupanemise eesmärgiks
  • 1.1.4 Loome spetsiaalselt minimaja kokkupanemise eesmärgiks vajaliku käsikraana-tõstuki
  • 1.1.5 Loome kokku pandud minimaja transportimiseks haagise
  • 1.1.6 Palkame kolm täiendavat spetsialisti arendamise, turunduse ja lobitöö tegemise eesmärgil
  • 1.2 Teine aasta
  • 1.2.1 Tegeleme olemasolevate minimaja teenindamisega
  • 1.2.2 Kogume kokku aastaga kogunenud informatsiooni idee parendamiseks ja vigade parandamiseks
  • 1.2.3 Tegeleme turundusstrateegia realiseerimisega
  • 2. Kasumi perioodi üleminek:

  • 2.1 Hindame esimese kahe aasta perioodi tulemusi
  • 2.2 Teeme Road map kasumiperioodil tegutsemiseks
  • 2.3 Rõhuasetus on müük
 • Kuidas alustada investeerimist?

  Investeeringutest oleme huvitatud alates 100 000 eurot. Meeskonnas on hetkel kolm inimest kelle vahel on osakud jaotatudю olemas on minimaalne käegakatsutavad tooted, peamised eksperimendid läbi viidud. Investeeringud suunatakse tehas - ladu üles seadmisele ja mõne töötaja palkamiseks. kui inimesed soovivad tulla väiksemate summadega, loogu osakute Holding company ja pangu oma rahad kokku, et mitte tilgutada