Info maja kohta

Projekti võtmekohad

Meie eesmärk on üle minna uuele elukorralduse tasemele, mis võimaldab inimesele soetada turvalise ja pikaealise eluaseme, millist on võimalik isegi edasi pärandada, paigaldada mis tahes sihtotstarbega maatükile.

 • 1. Vundamendi vajaduseta

  Vundament on ehitise maa-alune kandekonstruktsioon, mille ülesandeks onehitise omakaalust ning ehitisele mõjuvatest jõududest (kasuskoormus, tuulekoormus, lumekoormus jne) põhjustatud koormuse ülekandmine pinnasele. Vundament ning selle alus peavad tagama ehitise püsivuse ehituspaiga geoloogilistes, hüdrogeoloogilistes ning klimaatilistes tingimustes. Kuigi vundamenti pole maa pealt näha, on tegemist ehitise ühe olulisema osaga, mille kvaliteedist sõltub ülejäänud konstruktsioonide eluiga ja deformatsioonidele vastupidavus.

  1. Vundamendi vajaduseta

  1.1 Arvestades termini „vundament” tähendust, siis traditsioonilises mõistes vundamenti vaja ei ole.

  1.2 Ehitisel endal on siiski betoonist aluspind / kandepind olemas, mis realiseerib ja tagab konstruktsiooni pikaealisuse ning püsivuse. Aluspind vs vundament?

  1.3 Ehitise aluspind on betoonelementidest kokku pandav ja lahti võetav eritehnikat kasutamata.

  1.4 Aluspind ei ole maa külge kinnitatav, mille tõttu on võimalik kogu betoonelement ehitis transportida teise kohta. Transportimise protsessi saab vaadata Youtubes. (Video)

  1.5 Vastupidavuskatsetused reaalsetes tingimustes on läbi viidud.

  1.6 Vundamendita lahenduse tagamisel arvestasime kõiki kaasnevaid tingimusi:

  • Maja sisustamisel erinevatesse asetuskohtadesse esemete paigaldamine ja pidev liikumine. Surve koondumine mingisse konkreetsesse nurka / punkti majas.
  • Maapinna kõikuvus, mis ei ole otseselt silmale näha aga võib toimuda.
  • Painduvustolerants
  • Maja mõne nurga või külje alt pinnase kihi vastusurve kadumine.
  • Maja alt ei kasva midagi sisse.
  • Maja peab saama paigaldada ka maapinnast kõrgemale ca meetri jagu, et saaks maja all kasutada vaba pinda ja et alt oleks kõik ventileeritud.
  • Talvisel ajal tekkiv lumekoormus.
  • Metalraam ei saaks otsest vett.
  • Metall raami saab kuumtsinkida.

 • 2. Mõõdud

  Betoonelement minimaja mõõtude realiseerimisel praktiliselt piiranguid ei ole. Tähelepanu tuleb pöörata vaid konkreetsetele asjaoludele:

  2.1 Betoonelementide tugevusaste

  Arvestades betoonelementide ja metall kinnitusvahendite eripära, tuleb arvestada, et mõõtude piirangud (välja arvatud seadusest tulenevad nõuded) on ainult kõrgus. Lõputult kõrget maja kokku panna võimalik ei ole. Meie poolt pakutavatest betoonelementidest minimajale, millised oleme arvestanud kui standart versioon, on maksimaalne kõrgus 5 meetrit. Laotuse arvestuses piiranguid ei ole. Samuti on tähelepanuväärne, et maja kuju osas ei pea piirduma ainult rombilise kujuga majaga. Kuju saab vastavalt vajadustele reguleerida.

  2.2 Seadusest tulenevad nõuded

  Meie kontseptsiooni eripära seisneb selles, et inimesel on võimalik Ehitusseadusest 3. peatükist tulenevalt, püstitada enesele hoone elamiseks ilma eriliste seaduse keerdkäikude järgimiseta. Tulevikus võib alati juurde ehitada, kui selleks on piisavad ettevalmistused tehtud. Kuna ehitisele ei ole vajadust vundamendi järele, saab seda paigaldada kui ajutist ehitist ja siis pikendada omavalitsuselt saadavat luba, kui vahepeal ei ole arenguid toimunud. Kuni 20 m2 ehitise püstitamiseks ei pea omavalitsuselt isegi seda kergluba taotlema.

  2.3 Rahalised võimalused

  Kontseptsiooni väga eriline omapära seisneb selles, et elamiseks mõeldud hoone saab püstitada kohe mitte suuri kulutusi tehes. Alati saab hoone püstitada selliselt, et tulevikus, kui inimese elu on jõudnud järgmisele arengu tasemele, saab klient nt 5 aasta pärast teha uue kalkulatsiooni, meilt elemente lihtsalt juurde tellides paigaldada elemente, elamiseks kasutuspinda kasvatades; valmistades ette ajapikku ka seadusest tulenevatele tingimustele vastamiseks. Selle aja jooksul aga, säilitab inimene oma raha üüri maksmise pealt. Arvestades, et ehitise eluiga on väga pikk, siis ei ole ka muret pideva remondivajaduste järele.

  2.4 Maatüki suurus

  Eriti oluline ja positiivne asjaolu meie kontseptsiooni puhul on, et klient saab soetada endale maatüki, mille sihtotstarve ei pea olema elamumaa. Kes vaatab oma tulevikku pikas perspektiivis, paigaldades elamiseks kauakestva betoonelement minimaja, siis maatüki suurus saab olla mõistlikult minimaalne. Saab soetada endale maatüki esialgu nt sõbraga, kolleegiga, partneriga, või muu inimesega kahe peale, tehes omavahelise maakasutuse jaotuslepingu. Tulevikus, kui tekkis võimalus osta suurem maatükk, on võimalus transportida maja teise paika. Kui aga maja suurus on kasvanud selliselt, et ei ole võimalik ühe korraga transportida, siis on võimalik transportida maja ka mitmes osas. Välja on arendatud spetsiaalne, maja transpordiks mõeldud haagis.

  2.5 Isiklike soovide eripära

  Kui isiklike soovide eripära on väga eriline, siis tasub vaadata kodulehe menüüs olevas moodulis “ülesseadmise paigad”. Kui inimesel tekib soov seda ehitist üles seada kas või raskesti ligipääsetavasse paika metsas, siis ka sellistele kapriisidele on võimalik vastata. Kuna maja ülesseadmine on kiire kuid samas ka võimalik raskesti ligipääsetavas kohas on meie betooni elementmaja turvaline kasutamiseks ka sellises kohal.

 • 3. Ülesseadmise paigad

  Arvestades, et meie betoonelement minimajale ei ole vaja vundamenti kui sellist, toote eluiga on väga pikk, siis ülesseadmise paigaks sobib mis tahes tahkem pinnas metsas, ka mererannal liivasel pinnal. Piisab kui aluseks panna kas või palgid. Arvestades seadusest tulenevaid nõudeid maa sihtotstarbelisuse osas, piiranguid väikeehitisele või ajutisele ehitisele ei ole. Betoonelement minimaja üheks eeliseks on selle kaal. Samuti tuleb meeles pidada, et minimaja kokkupanemiseks ei ole vaja ehitusspetsialiste. Samuti on oluline vaaata punkti 4. Ülesseadmise aeg

  3.1 Olulisimaks lahenduseks on võimalus minimaja tungraudadega tõsta igal ajal

  3.2 Olenevalt paigaldamise kohast, saab seda minimaja vajadusel paigaldatud kohast transportida teise kohta kas lahti võetuna või kokku panduna.

  3.3 Paigaldada saab igasse tahke pinnasega kohta, kuhu on võimalik transportida betoonelemendid. Betoonelementide transportimine võib olla vähemal või rohkemal määral keerukas aga faktiliselt on võimalik.

  • Metsa sisse, kuhu ei ole võimalik siseneda veokiga. Elemendid saab transportida kas ATV ga või spetsiaalselt selleks otstarbeks kujundatud kahe mehe ratastel kanduriga.
  • Mägedesse. Paika, mille juurde on maastiku eripära tõttu keeruline ligi pääseda.
  • Lauskmaale, kuhu ei ole võimalik veokiga ligi pääseda maapinna pehmuse tõttu.
  • Veekogu juurde, kuhu ei ole seadusega lubatud püsiva vundamendiga maja püstitada.

 • 4. Üles seadmise (püstitamise) aeg

  Olenevalt ülesseadmise paigast (vt punkt 3 ), peab eristama elementide tarneaega sihtpaika ja sihtpaigas olemasolevate elementide kokkupanemise ajast. Käesolevas peatükis selgitame viimast. Samuti tuleb arvestada püstitamise aja kalkulatsiooni esitamisel, et kujutatud on 20 m 2 suuruse maja puhul kahe inimesega jooniste järgi, kasutatakse meie poolt loodud käsikraanat ja spetsiaalseid tellinguid. Järgnevalt on toodud põhilised ajakulu allikad. Lisanduda võivad veel tööpäeva jagu ajakulu kahele inimesele.

  4.1 Tingimuseks on elementide laiali laotatus juhiste järgi, millise saab kaasa minimaja ostul.

  4.2 Ülesseadmine koosneb mitmest etapist:

  • 4.2.1 Maapinna ettevalmistus, millele panna metallalusraam = 3 tundi
  • 4.2.2 Metallalusraami paigaldusest ja nende omavahelisest kinnitamisest = 1 tund
  • 4.2.3 Raudbetoon elementide laotus Ei saa aru
  • 4.2.4 Seinabetoonelementide esimese ringi paigaldamine ja nende poltidega kinnitamine ja teise rea betoonelementide kinnitamiseks ettevalmistavate metlaakinnitusvahendite paigaldamine ja nende tihendamine (vt galerii) = 2 tundi
  • 4.2.5 Arvestades, et standartse betoonelement minimaja elemente on kolm rida, kuid olenevalt katuse kuju soovist võib juhtuda, et kliendi soovil ka neli rida betoonelemente ning esimene rida betoonelemente on juba selleks hetkeks paigas, siis järgneva rea paigaldamine kestab ca 1, 5 tundi
  • 4.2.6 Ehitise sees olevate lae allapaigaldatavate tugevdustõmbide paigaldamine = 1, 5 tundi
  • 4.2.7 Katusealuse kolmnurk betoonelementide paigaldamine kummassegi seina ja nende tihendamine = 1,5 tundi
  • 4.2.8 Katuse 12 elemendi paigaldamie ja nende tihendamine 6 tundi
  • 4.2.9 Seina soojustuselementide paigaldamine = 2 tundi
  • 4.2.10 Sisemise soojustatud põranda paigaldamine = 1 tund
  • 4.2.11 Akna ja ukse paigaldamine = 2 tundi
  • 4.2.12 Ehitise sisse paigaldatud konstruktsiooni tugevdustõmbe (vt 4.2.6) kasutades lae aluse poolkorruse kujundamisks elementide paigaldamine = 2 tundi
  • 4.2.13 WC ja dussinurga paigaldamine ning väljaviiva torustiku paigaldamine 3 tundi

 • 5. Konstruktsiooni võimalused

  Arvestades, et inimeste soovid võivad olla väga erinevad, ka sellised mida eiole võimalik kohe tähelegi panna, tuli meie betoonelement minimaja kontseptsiooni välja töötamisel arvestata maksimaalse võimaliku paindlikkusega. Alljärgnevalt on toodud peamised rõhuasetused:

  • 5.1 Klient soovib minimaja üles seadmisel alustada 20 m 2 suurusest majast
  • 5.2 Klient soovib tulevikus suurendada kvadratuuri teades seda ette või mitte
  • 5.3 Klient soovib muuta punkri suurendamisel kuju
  • 5.4 Klient soovib, et maja suurendamisel ei ole nurgad ainult 90 kraadi vaid võib valida nt 45 kraadi ja isegi muid variante
  • 5.5 Klient soovib, et katus oleks samuti betoonist
  • 5.6 Klient soovib, maja seinte kõrgus ei küündi ainult 2,7 meetri kõrgusele ja on viilkatusega vaid kuni 4.5 meetrit ja on lamekatusega
  • 5.7 Minimaja laius ei piirdu 3 meetriga vaid on mitme toaga.
 • 6. Sissetulek – aktiivne / passiivne

  Meie eesmärk ei ole kliendile toodet mitte lihtsalt müüa, vaid meie, saades ise kasu, mõtlesime ka sellele, kuidas meie kontseptsioon saaks olla majanduslikult kasulik ka meie kliendile. Järgnevalt toome välja põhilised kasuargumendid:

  • 6.1 Klient võib kõigi mugavustega betoonelement minimaja üles seada oma maale, kus asub tema enese elamine ja hakata seda rentima kas päevarendi või pikema perioodi rendilepingu alusel
  • 6.2 Klient saab kasutada kas Air B&B või Booking.com või lähitulevikus meie enda poolt loodud analoogilise veebikeskkonna, mille tasuta kasutusõigus tekib minimaja ostjal automaatselt
  • 6.3 Kuna minimaja saab soetada ka liisingulepingu alusel, siis kliendil on võimalik teha oma kalkulatsioonid, soetada maatükk kas rendilepingu alusel või muudel tingimustel ning alustada oma äri
  • 6.4 Minimaja on kiiresti ja lihtsasti transformeeritav teisteks eesmärkideks.
  • 6.5 Arvestades, et betoonelement minimaja on üle keskmise turvaline sissemurdmiste ja varguste vastu, on sellesse võimalik jätta ka väärtesemeid. Näiteks kui alustada juuksuri või kingsepa või muu väikeettevõtlus tegevusega.
  • 6.6 Passiivse sissetulekuni jõudmisel on äärmiselt oluline toote ehk minimaja eluiga ja sellele tehtavad kulutused.
  • 6.6.1 Betoonelement minimaja kasutusiga, isegi suhteliselt robustsel kasutamisel on arvestatud 50 aastat.
  • 6.6.2 Võimalik on aastaajaga seotud majutusteenuse pakkumine metsas või muul puhkusega seotud looduskeskkonnas
 • 7. Detailide lisakasutuse võimalused

  Detailid on loodud sellise tegumoega, et nende kasutamisel ei pea piiduma ainult betoonelement minimaja loomise kasutamisel. Võimalik soodsalt ka kasutada meie lahendust järgmistel suundadel:

  • Ülikiiresti ülesseatavad müürid, tarad, aiad, takistused jne
  • Treeningplatsid, laburündid, jne
  • Olemasolevatele majadele juurdeehitused
  • Garaažid
  • Laoruumid
  • Haua piirded
 • 8. Seaduslikkus

  Ehitusseadus § 15₁ . Ajutine ehitis

  Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis. Ajutise ehitise ehitamise korral määrab kohalik omavalitsus ehitise kasutamise aja kirjalikus nõusolekus, ehitusloas või kasutusloas.

  Ehitusseadus § 16. Kirjalik nõusolek

  (1) Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui: 1) ehitatakse väikeehitist, mille ehitisealune pind on 20–60 m2

  Ehitusseadus § 12. Ehitamisele esitatavad nõuded

  (1) Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel väikeehitise ehitamise korral. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise kahjulikke mõjusid naaberehitisele, ümbrusele ja teistele isikutele.

  Ehitusseadus § 15. Väikeehitis

  (1) Väikeehitis käesoleva seaduse tähenduses on: 1) kuni 60 m ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;

Tootjast

Ginex Corporation

Meie meeskonda kuuluvad kohalikud vabakutselised, kelle jaoks võimalikkuse piirid on tavapärasest oluliselt kaugemal ja on oma ala asjatundjad.

Meie meeskonna liikmed ei ütle kunagi - 'See on võimatu.'

Kui kliendil on võimatu ülesanne, siis meiega koos on võimalik seda teostada

Praeguste arenduste elluviimine toimub väikeinvestorite osalusel.

Miks Meie?

Tagasiside

Soovid soetada uut maja?